Raadpleeg de afvalkalender van jouw straat

In Tienen zijn 2 verschillende sectoren voor de inzameling van afval (1 of 2). Om te weten tot welke sector je straat behoort, kan je de stratenlijst raadplegen of bellen naar het gratis nummer 0800 97 0 97. Via de website van Fostplus kan je meteen ook de afvalkalender voor jouw straat raadplegen.

Je kan ook de gratis afvalapp ‘Recycle!’ downloaden om op de hoogt te blijven van de ophalingen in je buurt. 

De afvalkalenders zijn een uitgave van EcoWerf.

Vragen of klachten over de huisvuilophaling kunnen gemeld worden bij Ecowerf, tel 0800 97 097, info@ecowerf.be.